Stolt över att Etikrådet fått prestigefullt pris

I veckan delade PRI ut ett pris till AP-fondernas etikråd och Engelska Kyrkans Pensionsfond för vårt arbete med att säkra världens gruvdammar.

Vi är stolta över den här utmärkelsen då vi har arbetat med projektet i knappt två år. Vi är medvetna om att mycket jobb återstår för att förhindra att människor mister sina liv och miljön förstörs om de här dammarna kollapsar. Vi har etablerat en bra samarbetsmodell med globala bolag, investerare och FN-organisationer. Jag tror och hoppas att vi kan utnyttja den till fler projekt framöver. Bland annat skrev Top 1000 Funds en artikel om utmärkelsen.

Läs den här: https://www.top1000funds.com/2020/10/the-qualities-of-successful-stewardship/

Läs tidigare artikel om gruvprojektet: https://www.reuters.com/article/us-mining-tailings-skills-idUSKCN2511LU