AP-fondernas etikråd får prestigefyllt pris för gruvprojekt

AP-fondernas etikråd har tillsammans med Engelska Kyrkans Pensionsfond vunnit Stewardship Project of the Year Award för sitt projekt att säkra världens gruvdammar. Priset delas ut av den FN-stödda organisationen PRI - Principles for Responsible Investment (PRI).

AP-fondernas etikråd har tillsammans med Engelska Kyrkans Pensionsfond vunnit Stewardship Project of the Year Award för sitt projekt att säkra världens gruvdammar. Priset delas ut av den FN-stödda organisationen PRI – Principles for Responsible Investment (PRI).

Gruvdammar är bland de största konstruktioner som finns och om de fallerar innebär det stor risk att personer dör eller kommer till skada samt har betydande negativ påverkan på miljön. Det är därför det är av avgörande betydelse att öka transparensen kring hur dessa dammar drivs ur säkerhetssynpunkt samt att etablera en global standard för gruvdammar. 

Genom samarbete och med stöd från många andra investerare har Etikrådet fått igenom en rad olika förändringar i industrin, bland annat en ny global industristandard för gruvdammar. Denna standard togs fram i ett samarbete mellan FN:s miljöprogram UNEP, Investerare (PRI) och gruvbolagen genom International Council on Mining and Metals – ICMM. Det finns också en ny publik global databas där cirka 2000 gruvdammar världen över redovisas i detalj, från noterade gruvbolag. Koalitionen arbetar nu med FN för att inrätta ett oberoende institut för att driva standardens implementering över hela världen.

Etikrådets generalsekreterare John Howchin;

”Vi är stolta över den här utmärkelsen då vi har arbetat med projektet i knappt två år. Vi är också medvetna om att mycket jobb återstår för att förhindra att människor mister sina liv och miljön förstörs om de här dammarna kollapsar. Vi har etablerat en bra samarbetsmodell med globala bolag, investerare och FN-organisationer. Jag tror och hoppas att vi kan utnyttja den till fler projekt framöver.”

Mer information om priset: www.unpri.org/winners-of-the-pri-awards-2020/6518.article#Stewardship_project_of_the_year

För mer information kontakta:

John Howchin, Generalsekreterare AP-fondernas etikråd, 08 – 555 17 176, john.howchin@councilonethics.org

Christina Olivecrona, Ordförande AP-fondernas etikråd, telefon: 031 – 704 29 00, christina.olivecrona@ap2.se

Etikrådet arbetar utifrån AP-fondernas uppdrag att skapa hög avkastning till låg risk till nuvarande och framtida pensionärer och den gemensamma värdegrunden – att proaktivt verka för en hållbar utveckling, agera och ställa krav på transparens och positiva förändringar. Etikrådet arbetar både förebyggande och reaktivt med globala bolag i AP-fondernas portföljer. Utgångspunkten är att välskötta och ansvarstagande bolag över tid ger högre avkastning till lägre risk. Målet för Etikrådets arbete är att bolag och branscher ska arbeta systematiskt, strukturerat och transparent med hållbarhet.