Etikrådet får besök av taiwanesiska ledare och MBA studenter

Etikrådets arbete med engagemang kring hållbarhetsfrågor väcker intresse även utanför Sveriges gränser. Etikrådet får ofta förfrågningar från olika intressentgrupper som vill utbyta erfarenheter eller lära sig mer om hur Etikrådet arbetar med engagemang kring hållbarhetsfrågor.

Nyligen besökte en grupp med 30 taiwanesiska unga ledare och MBA studenter Etikrådet för att lära sig mer om Etikrådets arbete, exempel på hur AP-fonderna arbetar med integrering av hållbarhetsfrågor i förvaltningen samt hur det svenska pensionssystemet fungerar.  Etikrådet välkomnar erfarenhetsutbyten och delar med glädje med sig av sina erfarenheter.