Etikrådet påverkar säkerheten i gruvbolag och fokuserar på avskogning, penningtvätt och klimatarbetet

Under 2019 har Etikrådets arbete och engagemang bland annat fokuserat på bristande säkerhet i hanteringen av gruvavfall. Andra områden i fokus har varit kampen mot penningtvätt, oljebolagens långsiktiga klimatarbete och avskogningen i Sydamerika.

Under 2019 har Etikrådets arbete och engagemang bland annat fokuserat på bristande säkerhet i hanteringen av gruvavfall. Andra områden i fokus har varit kampen mot penningtvätt, oljebolagens långsiktiga klimatarbete och avskogningen i Sydamerika.

AP-fondernas etikråds årsrapport 2019 publicerad:

AP-fondernas etikråd (Etikrådet) har i drygt tretton år påverkat globala portföljbolag till att förbättra sitt arbete kring miljö, mänskliga rättigheter och bolagsstyrning genom engagemang och dialoger. Under 2019 har Etikrådets arbete och engagemang bland annat fokuserat på bristande säkerhet i hanteringen av gruvavfall. Andra områden i fokus har varit kampen mot penningtvätt, oljebolagens långsiktiga klimatarbete och avskogningen i Sydamerika.

I januari 2019 inträffade olyckan i Brumadinho i Brasilien när gruvbolaget Vales avfallsdamm brast med fruktansvärda konsekvenser. Kort därefter startade Engelska kyrkans pensionsfond och Etikrådet tillsammans ett stort projekt för att se till att gruvbolagen tar ansvar för sina avfallsdammar. Projektet syftar till att kartlägga och öka transparensen kring säkerheten vid alla avfallsdammar i världen.

– Det är för tidigt att säga om de åtgärder som investerare driver kommer att räcka, men klart är att svaret från investerare och länder denna gång handlar om att verkligen försöka komma åt roten till problemet. Det kommer utan tvekan att bli svårt men detta kommer så småningom att resultera i en säkrare gruvsektor säger John Howchin AP-fondernas etikråds generalsekreterare.

Som en del av AP-fondernas övergripande engagemang i projektet Climate Action 100+ har Etikrådet intensifierat dialogen med Shell. Climate Action 100+ är ett femårigt investerar­drivet initiativ för att systematiskt engagera företag med omfattande utsläpp av växthusgaser. Shell har satt ett långsiktigt mål att minska företagets koldioxidavtryck för de produkter som företaget säljer. Målet är numera att nettoutsläppen från såld energi ska minska med cirka 20 procent fram till 2035 och vara noll 2050.

Med syfte att öka samarbetet ordnade Etikrådet och AP-fonderna ett seminarium där fyra storbankers VD:ar, Finansinspektionen, Ekobrottsmyndigheten med flera deltog. Som oberoende och externa parter utanför banksystemet har Etikrådet och AP-fonderna en möjlighet att påverka till ett ökat samarbete. Vi kommer att, tillsammans med banker och myndigheter, fortsätta arbetet för att stävja den ekonomiska brottsligheten.
Läs mer om Etikrådets företagsdialoger och andra engagemang i Etikrådets årsrapport för 2019

För eventuell ytterligare information kontakta:
John Howchin, Generalsekreterare AP-fondernas etikråd,
telefon: 08 – 555 17 176
john.howchin@councilonethics.org

Christina Olivecrona, Ordförande AP-fondernas etikråd,
telefon: 031 – 704 29 00
christina.olivecrona@ap2.se

Etikrådet arbetar utifrån AP-fondernas uppdrag att skapa hög avkastning till låg risk till nuvarande och framtida pensionärer och den gemensamma värdegrunden – att proaktivt verka för en hållbar utveckling, agera och ställa krav på transparens och positiva förändringar. Etikrådet arbetar både förebyggande och reaktivt med globala bolag i AP-fondernas portföljer. Utgångspunkten är att välskötta och ansvarstagande bolag över tid ger högre avkastning till lägre risk. Målet för Etikrådets arbete är att bolag och branscher ska arbeta systematiskt, strukturerat och transparent med hållbarhet.