Etikrådets årsrapport 2014- Framgångsrik fokusering på gruvindustrin, tre rekommenderade uteslutningar

AP-fondernas Etikråds arbete bygger på dialog med bolag både när problem uppstår i deras verksamhet och i förebyggande syfte. Under 2014 förde Etikrådet totalt 308 dialoger och avslutade tre reaktiva dialoger. Etikrådet har under året rekommenderat fonderna att utesluta bolagen Agrium, Motorola Solutions samt Barrick Gold då de kopplats till kränkningar av internationella konventioner.

Etikrådet har under flera års tid arbetat med förebyggande dialoger i syfte att få bolag att agera mer ansvarsfullt och därmed minska risken att de bryter mot internationella konventioner. Ett omfattande förebyggande projekt har varit gruvbranschen, där Etikrådet under 2011 och 2013 genomförde omfattande analys och engagemang, vilket under hösten 2014 har utvärderats med mycket positivt resultat på alla de parametrar som mätts.

”Förebyggande projekt är viktiga för Etikrådet och det är viktigt att dessa leder till konkreta och positiva resultat. Engagemang gör skillnad.” säger Ossian Ekdahl, ordförande för Etikrådet 2015. ”Reaktiva, händelsestyrda dialoger kommer alltid vara en del av Etikrådets arbete, men förebyggande projekt är många gånger ett bättre sätt att få till förändring då bolagen är lyhörda till förslag på förbättringar, i syfte att undvika framtida problem.”

Under 2014 förde Etikrådet 308 dialoger och avslutade tre reaktiva dialoger.

I tre av de avslutade dialogerna bedömde Etikrådet att fortsatta dialoger inte var meningsfulla och rekommenderade därför AP-fonderna att utesluta bolagen. Etikrådet har rekommenderat uteslutning av Barrick Gold på grund av allvarlig negativ miljöpåverkan genom att deponera gruvavfall i flodsystem. Rekommendationen att utesluta Motorola Solutions baseras på att de inte tänker avsluta sin involvering i skräddarsydda övervakningssystem för bosättningar på de ockuperade delarna av Västbanken och Agrium avser att fortsätta köpa och använda fosfat från Västsahara. Samtliga fonder har följt Etikrådets rekommendationer.

[font_awesome icon=”list-alt” margin_right=”10px” color=”#437fa3″] Ladda ner Etikrådets årsrapport 2014

För mer information kontakta:
Ossian Ekdahl, Etikrådets ordförande 2015
Telefon: 08-566 20 209

John Howchin, Etikrådets generalsekreterare

Telefon: 08- 566 20 247
E-post: info@etikradetapfonderna.se

Etikrådet är ett samarbete mellan Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden med syfte att påverka bolag till ett mer hållbart företagande. Etikrådet bildades 2007. Vår ledstjärna är att göra skillnad genom att vara långsiktiga, ansvarstagande och engagerade ägare som påverkar bolag att förbättra sitt arbete med miljö och sociala frågor. Detta gör Etikrådet såväl genom att driva och delta i förebyggande initiativ, som genom att verka för en positiv förändring i ett antal bolag som kopplas till kränkningar av inter-nationella konventioner avseende miljö och mänskliga rättigheter.

[font_awesome icon=”list-alt” margin_right=”10px” color=”#437fa3″] Fler nyheter och pressmeddelanden