AP-fondernas etikråd har rekommenderat exkludering av cannabisbolagen Aurora Cannabis, Canopy Growth och Aphria

Reportage från årsrapport 2018:

Kanada legaliserade Cannabis i oktober 2018. Cannabis är sedan tidigare tillåtet för medicinskt bruk i Kanada. När den nya lagen trädde i kraft blev produktion, försäljning och konsumtion av cannabis tillåtet för privat bruk.

Etikrådet har tagit fram ett ställningstagande kring investeringar i narkotiska preparat.

Internationellt reglerar ett antal FN konventioner narkotiska preparat och Sverige har ratificerat FN:s konventioner om narkotika. Konventionerna begränsar användningen av narkotika till enbart medicinska och vetenskapliga ändamål. Enligt FN:s konventioner om narkotika får ingen fritt köpa och sälja narkotikaklassade preparat eller använda dem fritt som njutningsmedel eller för religiöst bruk. FN:s konventioner om narkotika klassar idag cannabis som ett av de narkotiska preparat som kräver den starkaste kontrollen.

Etikrådet utgår i sin analys från de konventioner Sverige har ratificerat och om bolag i AP-fondernas innehav kan kopplas till medvetna och systematiska kränkningar av de konventionerna. Bolagen Aurora Cannabis, Canopy Growth och Aphria har alla bekräftat att de säljer cannabis för privat bruk och Etikrådet anser då att bolagen kan kopplas till kränkningar av FNs konventioner om narkotiska preparat. Etikrådet har därför rekommenderat AP-fonderna att exkludera Aurora Cannabis, Canopy Growth och Aphria.  Samtliga fonder har följt Etikrådets rekommendationer.

Läs mer om ämnet på; AP-fondernas etikråds ställningstagande kring narkotiska preparat