Brokollaps väcker frågor om underhåll av infrastruktur

Den 14 augusti 2018 kollapsade Morandi-bron i Genua, Italien, och dödade minst 43 personer samt skadade 16 andra. Flera utredningar om orsaken till kollapsen har inletts men orsaken är ännu inte fastställd.

Den 14 augusti 2018 kollapsade Morandi-bron i Genua, Italien, och dödade minst 43 personer samt skadade 16 andra. Flera utredningar om orsaken till kollapsen har inletts men orsaken är ännu inte fastställd.

Reportage från årsrapport 2019

Morandi-bron drivs av Autostrade per l’Italia (API), ett dotterbolag till Atlantia. Etikrådet påbörjade en dialog med Atlantia strax efter olyckan i Genua. Dialogen har varit konstruktiv och det är Etikrådets uppfattning att företaget är både öppet och lyhört. Atlantia har delat information om åtgärder för att såväl förebygga liknande olyckor i framtiden som för att hjälpa de drabbade.

En utredning om vad som orsakade brokollapsen pågår fortfarande och drivs av åklagaren i Genua. Utredningen förväntas vara klar i början av 2020. Innan det slutgilitiga resultatet av denna utredning finns framme är det svårt att säga i vilken utsträckning Atlantia kan hållas ansvarigt för kollapsen.

Atlantias egna analyser av olyckan visar inte på några alarmerande frågor. Före kollapsen hade kontinuerligt underhållsarbete av Morandi-bron genomförts och enligt företaget fanns inte några tecken på varningssignaler vad gäller infrastrukturen. Företagets ståndpunkt är att man uppfyllt samtliga underhållsskyldigheter. Strax efter kollapsen inrättade Atlantia också en fond på 500 miljoner euro för offrens familjer och för att kunna omlokalisera de hundratals människor som bor nära bron.

Efter kollapsen gjorde företaget även en grundlig underhållskontroll av 130 av sina viktigaste infrastrukturprojekt i Italien. Inga risker identifierades i denna kontroll. Under 2019 utvidgades övervakningen av projekt ytterligare.

Sammantaget indikerar dessa aktiviteter att Atlantia har förbättrat sin beredskap för att se till att projektövervakning, underhållssystem och nödförfaranden finns på plats. Nästa steg är att invänta de slutliga resultaten av utredningen om orsaken till brokollapsen.


Bakgrund fakta

Företag: Atlantia
Region: Italien
Ämne: Mänskliga rättigheter, Miljö