Etikrådet modererade diskussion kring företags och investerares arbete med CDP:s klimatdata

Carbon Disclosure Project (CDP) årliga frågeformulär kring företagens förebyggande klimatarbete är ofta i fokus. Företagen har ideer om vad som är relevant i formuläret och alla är nyfikna kring hur investerare använder sig av informationen.

Etikrådet deltog som moderator på årets diskussion tillsammans med Electrolux och Norges Bank, som redovisade hur de integrerar informationen in till sina förvaltare. Det blev en bra diskussion, där Electrolux lyfte fram det faktum att de sällan får frågor kring CDP vid investerarträffar. Etikrådet lyfte fram exempel på att datan används i portföljövergripande processer och inte alltid i enskilda dialoger. Electrolux påtalade också behovet av att fokusera datainsamlandet till var det är relevant och materiellt, vilket CDP noterade