Etikrådet rekommenderar uteslutning av Vale

Den 25 januari 2019 strax efter middagstid inträffade en katastrofal olycka vid Vales järnmalmsgruva Córrego do Feijão i Brumadinho, Minas Gerais, Brasilien. Avfallsdammen vid gruvan kollapsade och lera träffade en kantin där hundratals av gruvans anställda åt lunch. 272 personer omkom, varav 256 officiellt bekräftade. Fjorton personer saknas fortfarande då kropparna inte har hittats.

Den 25 januari 2019 strax efter middagstid inträffade en katastrofal olycka vid Vales järnmalmsgruva Córrego do Feijão i Brumadinho, Minas Gerais, Brasilien. Avfallsdammen vid gruvan kollapsade och lera träffade en kantin där hundratals av gruvans anställda åt lunch. 272 personer omkom, varav 256 officiellt bekräftade. Fjorton personer saknas fortfarande då kropparna inte har hittats.

Reportage från årsrapport 2019

Det brasilianska gruvföretaget Vale har på kort tid varit inblandat i två större olyckor där avfallsdammar i Minas Gerais i Brasilien har kollapsat, med flera dödsfall och omfattande miljöförstörelse som följd. Efter den första olyckan i Mariana i slutet av 2015 påbörjade Etikrådet en omfattande dialog med Vale tillsammans med andra investerare. Fokus har varit att se till att företaget tog ansvar för denna olycka men också att säkerställa att en översyn genomfördes avseende säkerheten för övriga avfallsdammar i verksamheten.

Under dialogens gång har Vale kontinuerligt rapporterat om åtgärder kring hantering av gruvavfall samt ökad säkerhet vid avfallsdammarna, inklusive reviderade krisplaner och tredjepartsgranskningar av dammarna. Efter den senaste olyckan i Corrego do Feijao i januari 2019 är Etikrådets uppfattning dock att Vale inte agerat tillräckligt kraftfullt med de utlovade åtgärderna efter den första olyckan i Mariana. Det förefaller som företaget inte har agerat tillräckligt snabbt på anmälda brister beträffande säkerheten för avfallsdammen i Corrego do Feijao. Konsekvenserna av företagets handlingar har varit förödande och haft tragiska följder både för lokalbefolkningen, företagets anställda och miljön omkring Corrego do Feijao.

AP-fondernas Etikråd rekommenderar därför AP1, AP2, AP3 och AP4 att utesluta Vale S.A. då Etikrådet har tappat förtroende för Vale och företaget kan kopplas till brott mot;

  • FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, artikel 3; ”Alla har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet.”
  • ILO-konventionen (nr 155) om säkerhet och hälsa på arbetsplatsen, artikel 4: 2: ”genom att minimera orsakerna till faror i arbetsmiljön så långt det är praktiskt möjligt.”
  • FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter: ”varje människa har den inneboende rätten till liv”

Bakgrund fakta

Företag: Vale
Region: Brasilien
Ämne: Mänskliga rättigheter, Miljö
Dialog: I februari 2019 rekommenderade Etikrådet AP-fonderna att exkludera Vale