Hantering av barnarbete i kakaobranschen i större skala

Etikrådet har tidigare rapporterat om sitt engagemang i kakaobranschen för att tackla frågan om de två miljoner barn som arbetar på kakaoodlingar i Västafrika. Trots att det finns en praxis i branschen att hantera frågan har ansträngningarna hittills varit för små. Det är dags att vidta åtgärder i större skala.

Etikrådet har tidigare rapporterat om sitt engagemang i kakaobranschen för att tackla frågan om de två miljoner barn som arbetar på kakaoodlingar i Västafrika. Trots att det finns en praxis i branschen att hantera frågan har ansträngningarna hittills varit för små. Det är dags att vidta åtgärder i större skala.

Reportage från årsrapport 2019

Vi vet att system för övervakning och åtgärder mot barnarbete, Child Labour Monitoring and Remediation Systems (CLMRS) har täckt cirka 15 procent av leverantörskedjan för kakao i Västafrika. Detta är system för att identifiera fall av barnarbete och tillsammans med jordbrukaren hitta alternativ arbetskraft samt underlätta tillgången till skola för barnet. Etikrådet kommer att fortsätta förespråka ytterligare utrullning av dessa  system.

CLMRS är dock kostsamma och är förmodligen inte den mest hållbara lösningen för att adressera frågan om barnarbete. Vi kommer därför att öka engagemanget med kakaobranschen för att proaktivt vidta ytterligare åtgärder, som att förbättra tillgången till utbildning samt stödja jordbrukare i att hitta alternativa inkomstmedel utöver kakao. Det pågår redan arbete inom bägge dessa områden men initiativen behöver snabbt utvidgas. Det finns en trend mot ökat samarbete liksom utökade partnerskap mellan det privata och offentliga. Etikrådet stöder dessa initiativ och kommer att arbeta för att få företag att delta fullt ut.

Etikrådet menar också att teknisk innovation kan användas för att effektivisera samt skala upp antalet interventioner. Ett bra exempel på detta är utvecklingen av digitala identifieringssystem, som framgångsrikt har använts i andra delar av världen för att effektivare distribuera sociala tjänster och inte minst förse barn med födelsecertifikat, vilket krävs för att börja skolan. Vi delar dessa  exempel med kakaobranschen och uppmuntrar tillämpningen av dem i västafrikanska sammanhang.

Positiva tecken men arbete kvarstår

Levnadsinkomst är en nyckelfråga för kakaobönder. Det är inte svårt att förstå att jordbrukare som tjänar tillräckligt för att försörja sig själva och sina familjer inte skulle använda sig av barnarbete. Ivorianska och ghananska regeringar höjde nyligen minimipriset för kakao i syfte att betala kakaobönderna mer. Detta är ett positivt tecken och en viktig utveckling som tillsammans med bland annat inkomstdiversifiering och god jordbrukspraxis kommer att stödja jordbrukarna i att nå en levnadsinkomst. Åtgärden kommer om den implementeras framgångsrikt att få positiva konsekvenser för miljoner jordbrukare.

Branschlöften om att minska barnarbete i Elfenbenskusten och Ghana med 70% har enligt Harkin Engel-protokollet från 2001 en tidsfrist till 2020. Granskningen som ska ske under 2020 kommer utan tvekan säga att branschen har misslyckats med detta löfte. Etikrådet kommer att intensifiera sina ansträngningar att samla relevanta parter under 2020 i syfte att utöka omfattningen av praktiska verktyg för att adressera denna fråga.


Bakgrund fakta

Region: Västafrika
Fokusområde: Mänskliga rättigheter