Med fokus på klimatomställningen

Som en del av AP-fondernas övergripande engagemang i projektet Climate Action 100+ har Etikrådet intensifierat dialogen med Shell. Climate Action 100+ är ett femårigt investerardrivet initiativ för att systematiskt engagera företag med omfattande utsläpp av växthusgaser.

Som en del av AP-fondernas övergripande engagemang i projektet Climate Action 100+ har Etikrådet intensifierat dialogen med Shell. Climate Action 100+ är ett femårigt investerardrivet initiativ för att systematiskt engagera företag med omfattande utsläpp av växthusgaser.

AP-fonderna, tillsammans med världens största investerare, uppmanar företag att förbättra bolagsstyrningen i klimatfrågan, att minska utsläpp av växthusgaser samt stärka rapporteringen av klimatrelaterade finansiella data. Exempel på företag som AP-fonderna för en dialog med är Volvo, Petrobras, National Grid, Engie, Daimler och Volkswagen.

Som en del av AP-fondernas övergripande engagemang i Climate Action 100+ fortsatte Etikrådet under året, tillsammans med en liten grupp investerare, dialogen med Shell. Som oljeföretag har Shell satt ett långsiktigt mål att minska företagets koldioxidavtryck för de produkter som företaget säljer. Målet är att nettoutsläppen från såld energi ska minska med cirka 20 procent fram till 2035, sett ur ett livscykelperspektiv, och nästan halveras fram till 2050. Etikrådets engagemang i frågan fokuserar på hur detta ska gå till i praktiken i de olika sektorer där Shell säljer sina produkter.


Bakgrund fakta

Företag: Shell
Region: Globalt
Ämne: Klimat