Mining & Tailings Safety Initiativet

Sedan kollapsen av Brumadinho-dammen 2019 har Etikrådet engagerat sig i flera globala initiativ tillsammans med viktiga intressenter för att sätta press på gruvindustrin. Aktiviteterna inkluderar investerarsamtal liksom gemensam utveckling av en ny global standard för avfallsdammar och en dataportal.

Sedan kollapsen av Brumadinho-dammen 2019 har Etikrådet engagerat sig i flera globala initiativ tillsammans med viktiga intressenter för att sätta press på gruvindustrin. Aktiviteterna inkluderar investerarsamtal liksom gemensam utveckling av en ny global standard för avfallsdammar och en dataportal.

Reportage från årsrapport 2019

Sammantaget har fyra rundabordssamtal hållits för investerare i London. Kulmen var toppmötet om gruvdrift och säkerhet i avfallsdammar i slutet av oktober. I samtliga möten deltog globala gruvföretag, statliga tillsynsmyndigheter inom gruvdrift, FN-experter och globala gruvexperter – både professionella och akademiska liksom representanter från investerings-, bank- och försäkringssektorn.

Ny global standard för hantering av gruvavfallsanläggningar

Som svar på investerarsamtalet tog gruvindustrin, med representanter från Internationella rådet för gruvdrift och metaller (ICMM), FN: s miljöprogram (UNEP) samt FN: s principer för ansvarsfulla investeringar (representerade av John Howchin från AP-fondernas Etikråd samt Adam Matthews från Engelska kyrkans pensionsfond) initiativ till utveckling av en gemensam process för att ta fram en global standard kring hantering av avfallsdammar – Global Tailings Review (GTR). Initiativtagarna enades om mandat och utsåg professor Bruno Oberle (fd schweizisk miljöminister) till oberoende ordförande för GTR. Professor Oberle valde därefter en expertpanel och en bredare grupp av rådgivare, och vägleder nu arbetet med ett utkast till en ny standard som planeras införas under 2020.

Global dataportal för att stödja investeraranalyser

Investeraruppropet kontaktade 726 noterade företag inom såväl gruvdrift som olja och gas, och begärde upplysningar, anläggning för anläggning, om alla avfallsdammar inom respektive verksamhet. I likhet med den nya standarden skär informationen över såväl jurisdiktioner som geografier och ger investerare (och andra intressenter) bättre information och ett ”beslutsunderlag”. Initiativet är också involverat i upprättandet av en oberoende global dataportal som kommer att sortera svaren på ett lättillgängligt sätt och som möjliggör ytterligare analys (av exempelvis akademiker, investerare och tillsynsmyndigheter). Dataportalen utvecklas med stöd av UNEP, AP-fondernas Etikråd och Engelska kyrkans pensionsfond. Professor Elaine Baker vid universitetet i Sydney samt GRID-Arendal (oberoende norskt forskningsinstitut) leder den akademiska analysen. Den första versionen av portalen lanserades den 24 januari för att uppmärksamma Brumadihno-olyckan.