Aktieägarförslag om ökad klimatrapportering för Shell

Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden har tillsammans med ett stort antal investerare lagt fram ett aktieägarförslag till Shells bolagsstämma. Förslaget går ut på att bolaget ska utöka sin rapportering gällande: utsläpp av växthusgaser, utvärdera projektportföljen gentemot relevanta post-2035 scenarier, bolagets planer vad gäller forskning och utveckling för ”low-carbon” energi, hur bolaget tar in hållbarhet i sina strategiska nyckelindikatorer och bonussystem samt Shells public policy program.

Den 21 januari 2015 gick investerarna som lagt fram förslaget ut med en pressrelease. John Howchin, Etikrådets generalsekreterare gör följande uttalande: ”In general, the Swedish AP Funds encourage energy companies to strengthen their reporting on climate issues, since institutional investors are increasingly assessing the financial implications of climate change”

Den 29 januari 2015 meddelade Shells styrelse att de rekommenderar alla aktieägare att stödja förslaget och att bolaget kommer att genomföra förslagen givet att förslaget får tillräckligt stöd på årsstämman.

Ett liknande aktieägarförslag har även lagts fram till BP:s årsstämma.

[font_awesome icon=”file-pdf-o” margin_right=”10px” color=”#437fa3″]Aktieägarförslag, Shell

[font_awesome icon=”file-pdf-o” margin_right=”10px” color=”#437fa3″]Aktieägarförslag, BP

[font_awesome icon=”file-pdf-o” margin_right=”10px” color=”#437fa3″]Investerarnas pressrelease

[font_awesome icon=”file-pdf-o” margin_right=”10px” color=”#437fa3″]Shells brev till aktieägare

[font_awesome icon=”file-pdf-o” margin_right=”10px” color=”#437fa3″]Lista aktieägare bakom resolution

[font_awesome icon=”list-alt” margin_right=”10px” color=”#437fa3″] Fler nyheter och pressmeddelanden