AP-fondernas etikråd går med i Investor Action on Antimicrobial Resistance

Etikrådet anser att antimikrobiell resistens (AMR) är en väsentlig systemrisk för såväl samhälle som fondernas portföljer över tid, och har valt ut frågan till ett av fem fokusområden för proaktivt påverkansarbete. Med tanke på problemets komplexitet är samarbeten och sektorsövergripande initiativ vikitiga verktyg för att addressera AMR och Etikrådet har därför valt att gå med i Investor Action on Antimicrobial Resistance (IAAMR) som organiseras av Access to Medicine Foundation, FAIRR Initiative och brittiska Department of Health and Social Care. IAAMR syftar till att samla investerare som vill verka för att bekämpa läkemedelsresistens. Läs mer här: Investor Action on Antimicrobial Resistance (amrinvestoraction.org)