Nyrekryteringar gör det förstärkta Etikrådet fulltaligt

AP-fondernas etikråd välkomnar Hållbarhetsspecialisterna Anna Warberg och Alexander Elving. Med Anna och Alexander på plats är det förstärkta Etikrådet, som sedan 2023 leds av Jenny Gustafsson, nu fulltaligt.

Anna och Alexander har båda betydande erfarenhet av hållbarhetsanalys och aktivt ägarskap. Anna kommer närmast från ISS ESG, där hon har lett utvecklingen av tjänsterna inom bolagsdialog på uppdrag av globala institutionella investerare, och tidigare även lett analysen av kontroverser. Anna har utöver det en bakgrund som arbetsrättsanalytiker. Alexander kommer från kapitalägaren Länsförsäkringar Liv, där han har fokuserat på aktivt ägande i de institutionella portföljerna, bland annat inom ramen för internationella investerarinitiativ, samt utvärdering av externa förvaltare. Han har även en bakgrund inom hållbarhet och som naturresursanalytiker.

Inom Etikrådets fokusområden kommer Alexander leda och utveckla arbetet kopplat till antimikrobiell resistens och klimatomställning, och Anna kommer att fokusera på barn- och tvångsarbete samt vatten.

Sedan 2007 samordnar Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden arbetet med miljö och etikfrågor via det gemensamma Etikrådet. Under 2024 kommer Etikrådet utveckla både fokusområdena för proaktiv dialog samt den reaktiva dialogen.  

Följ Etikrådets arbete via LinkedIn.

Anna Warberg
Alexander Elving