Etikrådet publicerar sammanfattning av samarbetsprojekt om techbolag och mänskliga rättigheter

I mars 2023 lanserade Etikrådet, med stöd av över 30 investerare med sammantaget över 7 000 miljarder euro under förvaltning, ett samarbetsprojekt om techbolag och mänskliga rättigheter. Det treåriga påverkansinitiativet syftar till att åstadkomma förflyttning i linje med FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. Etikrådet publicerar nu en sammanfattning av aktiviteter och resultat från 2023, som finns tillgänglig här.