AP-fonderna och Etikrådet värd för CDPs Nordiska seminarium

5 november

CDP lanserade nyligen sin senaste nordiska rapport och AP-fonderna stod som värd för ett välbesökt evenemang i Stockholm torsdagen den 5 november.

John Howchin, Etikrådets generalsekreterare redogjorde för en del av de engagemang som Etikrådet och AP-fonderna gör kring klimatfrågan, speciellt det engagemang fonderna gjort kring oljebolag och deras ambitioner kring CDP, det så kallade ”Aiming for A”-projektet där AP-fonderna tillsammans med andra fonder försöker få bolagen att nå det högsta bandet i CDPs bedömning. CDP presenterade årets rapport och ett antal bolag fick utmärkelser för sitt arbete.