AP-fondernas etikråd utser en Engagement Director

AP-fondernas etikråd (Etikrådet) utse Tytti Kaasinen till Engagement Director från och med juni 2022.

AP-fondernas etikråd (Etikrådet) utse Tytti Kaasinen till Engagement Director från och med juni 2022.

AP-fondernas etikråd (Etikrådet) är glad över att utse Tytti Kaasinen till Engagement Director från och med den 27 juni 2022. Tytti kommer från S&P Global Ratings och har arbetat med ansvarsfulla investeringar i 14 år, inklusive ett decennium hos engagemangleverantören GES/Sustainalytics. Hon har omfattande erfarenhet av reaktiva och proaktiva dialog globalt, såväl som av tankeledarskap i ämnen över hela ESG-spektrumet.

Etikrådet genomgår en översyn och Tytti kommer att samordna de fyra AP-fondernas (AP1, AP2, AP3, AP4) gemensamma engagemangsarbetet fram till mars 2023.