Etikrådet stödjer initiativ mot farliga kemikalier

50 institutionella investerare, däribland Etikrådet som samverkande organ för AP-fonderna, med mer än 10 miljarder US-dollar lanserat Investor Initiative on Hazardous Chemicals (IIHC) för att ta itu med de globala hälso- och miljökriserna i samband med användningen av skadliga ämnen. Under de kommande månaderna kommer investerarna att hålla möten med kemiföretag över hela världen för att diskutera förfrågningar om större öppenhet samt utfasning av så kallade ”evighetskemikalier”. Läs press releasen här.