Etikrådet värd för nordiskt seminarium om FN:s vägledande principer för mänskliga rättigheter

9 november

Måndagen den 9 november stod AP-fondernas etikråd värd för ett mycket uppskattat nordiskt seminarium om FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter.

Seminariet hölls för lyckta dörrar tillsammans med några av Nordens största institutionella investerare. Initiativet togs av AP-fondernas etikråd i syfte att under en dag hjälpa bolagen hur de ska implementera och rapportera kring FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter, populärt kallat för Ruggie-principerna.

Hållbarhetschefer från drygt 40 av Nordens större bolag från Sverige, Norge, Finland och Danmark anslöt. Tillsammans med ledande experter från FNs implementeringsorganisation SHIFT och inspiration från några multinationella storföretag som kommit en bit på vägen i sitt arbete blev det många givande diskussioner och utbyte av erfarenheter.

Även om bolagens ansvar för mänskliga rättigheter är komplicerade frågor så var avsikten att hjälpa bolagen att ta de första stegen för att påbörja en intern process. Principerna har influerat tex OECD:s riktlinjer för multinationella företag och de säger att företag bör ha processer för att kunna identifiera, hantera och redogöra för sin påverkan på mänskliga rättigheter så kallade Human rights due dilligence.