Etikrådets generalsekreterare deltar i Ruter Dams seminarium om styrelsearbete.

14 september – Ruter Dam är ett nätverk för kvinnor i näringslivet och bjuder in till en eftermiddag med fokus på hållbarhet, etik och finansbranschen. Etikrådets generalsekreterare kommer att prata om ”Etik i styrelsearbete”.