Med anledning av artikel i DN om AP-fondernas investeringar i BHP Billiton och Vale

Etikrådet har arbetat med att förbättra gruvbolagens hållbarhetsarbete under många år, vilket redovisats i våra årsrapporter sedan 2011.

DN publicerade idag (160216) en artikel om AP-fondernas investeringar i de två gruvbolagen BHP Billiton och Vale med anledning av den allvarliga olycka som i november 2015 skedde vid bolaget Samarcos järnmalmsgruva i Mariana, Brasilien. Samarco samägs av gruvbolagen Vale och BHP Billiton.

Omfattande utredningar av myndigheterna pågår för att ta reda på om det är försummelse från bolaget Samarcos sida som ligger bakom olyckan. De tre bolagen har sedan olyckan inträffade vidtagit åtgärder som att inspektera andra avfallsdammar och att börja hjälpa invånarna i regionen. Så länge inte annat framkommer betraktar Etikrådet detta som en olycka och följer den fortsatta utvecklingen.

Efter olyckan i Sanmarco har gruvbranschens samarbetsorganisation ICMM gått ut med en generell uppmaning att se över de avfallsdammar som bolagen har världen över.

Etikrådet har svarat DN på frågor de ställt. Nedan följer de frågor och svar som utväxlats mellan DNs reporter Henrik Brandão Jönsson och Etikrådets generalsekreterare John Howchin sedan början av februari.

DN; Hur tycker du att Vale och BHP har agerat i den frågan?

ER; Det här är en olycka med stor påverkan på båda samhällen och miljön längs Rio Doce. Den information Etikrådet har fått kring Samarco berör mest de akuta åtgärderna man satt in för att ta hand om de familjer som fått sina hem förstörda, säkerställa tillgång till rent dricksvatten, tillgång till sjukvård, fungerande infrastruktur, ersättning för utebliven inkomst och liknande. Bolaget har samtidigt blivit stämt av den Brasilianska staten på 7 miljarder USD för att finansiera ett mer omfattande åtgärdsprogram och när den processen är klar kan ett sådant inledas, förhoppningsvis snart. Etikrådet följer den här utvecklingen och Samarco redovisar löpande de åtgärder man genomför.

DN; Du nämner uteslutande Samarco i ditt svar. Innebär det att Etikrådet anser att Vale och BHP inte har något ansvar i olyckan som drabbat både samhällen och miljön längs Rio Doce?

ER; Självklart har de ansvar. De äger Samarco tillsammans, 50 % var.

DN; Kan du berätta lite om hur svenska AP-fondernas tankar går i och med att de investerat i både Vale och BHP som har ansvar i olyckan? Kommer AP-fonderna att dra tillbaka sin satsning i bolagen? Om inte, varför?

ER; Etikrådet behandlar i nuläget detta som en tragisk olycka. Olyckan ska nu utredas och skulle det framkomma att det förekommit försummelse från bolaget Samarcos sida får vi titta närmare på det då.

Här följer Etikrådets fortsatta dialog med DN:s journalist Henrik Brandão Jönsson