Ny global informationsdatabas ska förhindra framtida olyckor i avfallsdammar

Efter den tragiska gruvdammsolyckan i Brumadinho i Brasilien 2019, där 270 människor miste livet, har Etikrådet deltagit i flera globala initiativ för ökad säkerhet i gruvföretags och andra aktörers avfallsdammar. Det senaste är utveckling av en ny global databas med information om drift och övervakning av närmare två tusen avfallsdammar, och fler är att vänta.

-Arbetet för säkrare avfallsdammar måste prioriteras och de behov och resurser som ett modernt samhälle kräver får aldrig bli på bekostnad av människors liv. Den nya informationsdatabasen är ett viktigt verktyg för att investerare tillsammans med gruvbolag ska kunna säkerställa att säkerhetsrisken med avfallsdammar är adresserad och att liknande olyckor inte kan hända igen, säger John Howchin, Etikrådets generalsekreterare och ordförande i Global Mining and Tailings Safety Initiative.

Flera globala initiativ för ökad säkerhet i avfallsdammar
Sedan Brumadinho-dammen kollapsade 2019 har Etikrådet tillsammans med andra intressenter arbetat för och ställt krav på ökad säkerhet i gruvindustrin.  Bara fem dagar efter dammkollapsen sammankallades ett globalt investerarsamtal tillsammans med Engelska Kyrkans Pensionsfond. Sammanlagt 105 stora institutionella investerare deltog och reste bland annat krav på ett globalt, oberoende och öppet klassificeringssystem av världens avfallsdammar baserat på konsekvenser vid eventuella olyckor. Krav ställdes också på oberoende granskning samt tillgänglighet till informationen för såväl allmänhet och samhälle som arbetare, investerare, försäkringsgivare, långivare och tillsynsmyndigheter.

En direkt effekt av investeraruppropet var att gruvindustrin, representerade av International Council on Mining and Metals (ICMM), samt FN: s miljöprogram (UNEP) och FN: s principer för ansvarsfulla investeringar (representerade av John Howchin från Etikrådet och Adam Matthews från Engelska Kyrkans Pensionsfond) samlades kring utveckling av en ny global standard för ansvarsfull drift av avfallsanläggningar – Global Tailings Review (GTR). Den nya standarden planeras införas under våren 2020.

Gruvdatabasen lanserades i slutet av 2019

I slutet av 2019, knappt ett år efter olyckan, lanserades också den nya informationsdatabasen som utvecklats med stöd från UNEP (FN:s miljöprogram), AP-fondernas etikråd samt Engelska Kyrkans Pensionsfond. Fler än 700 gruv-, olje- och gasbolag har kontaktats och ombetts att lämna upplysningar om sina avfallsdammar, anläggning för anläggning. Liksom den nya standarden skär dessa upplysningar över såväl jurisdiktioner som geografier och ger investerare och andra intressenter bättre information samt ett oberoende ”beslutsmaterial”.

Målsättningen är nu att få samtliga gruvbolag globalt att rapportera in information. Databasen kommer även att vidareutvecklas till att inkludera en investerarorienterad sammanställning som integrerar både Artificiell Intelligens och satellitdata för att identifiera ytterligare avfallsdammar samt för att övervaka läckor av avfallsmaterial – en typ av indikator som kan påvisa risker inom olika områden som rör dammarna. 

-­ Informationsdatabasen är ett konkret verktyg som ställer tydliga krav på de gruvbolag som söker investerare. Vi har fått en bra grund att stå på, och det är en viktig start. Dialogen med de bolag som ännu inte rapporterat kommer nu att fortsätta tills alla rapporterat in, säger John Howchin.