Sök tjänsten som Chef för AP-fondernas etikråd

Rollen som Chef för AP-fondernas etikråd innebär en unik möjlighet att vara med och bidra både till värdeskapande för inkomstpensionssystemet och en hållbar samhällsutveckling. Sök tjänsten här.

Sedan starten 2007 har AP-fondernas etikråd (Etikrådet), ett samarbete mellan AP1, AP2, AP3 och AP4, byggt upp en stark ställning både nationellt och internationellt. Idag spelar Etikrådet en viktig roll för att genom dialog och engagemang driva positiv förändring hos främst utländska bolag där de svenska AP-fonderna är ägare.

AP-fonderna (AP1, AP2, AP3, AP4) samverkar inom hållbarhet i syfte att stärka AP-fonderna som föredömliga förvaltare och ansvarsfulla ägare. Genom det gemensamma Etikrådet arbetar fonderna med positiv påverkan på portföljbolag och portföljbolagens värdekedjor utifrån ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv.

Samverkan i Etikrådet ger AP-fonderna möjlighet att resurseffektivt hantera hållbarhetsrisker och därmed uppnå bättre resultat för inkomstpensionssystemet och pensionärerna – idag och i morgon.

AP-fonderna söker nu en Chef för AP-fondernas etikråd som ska ansvara för och vidareutveckla Etikrådets verksamhet. Rollen innebär en unik möjlighet att vara med och bidra både till värdeskapande för inkomstpensionssystemet och en hållbar samhällsutveckling.

Din profil

Vi söker dig som har lång och gedigen erfarenhet av att leda och utveckla hållbarhetsarbete. Du har också ett brinnande intresse för dessa frågor. …
Läs mer här >>