Upphandling av leverantör för produktion av layouttjänster avslutad

Tredje AP-fonden har för AP-fondernas etikråds räkning upphandlat konsult för produktion av layouttjänster för tryck. Intellecta Corporate har tilldelats som leverantör utifrån annonserade utvärderingsmodellen. Det som tillmättes störst betydelse var det mest fördelaktiga utifrån prioritetsordningen kvalitet, referenser och pris.