World Forum on Governance, Prag

10-11 april 2014, Etikrådet deltar på konferens kring korruption

Etikrådets deltar på World Forum on Governance i Prag. Temat för konferensen är: ”Mobilisera privat kapital och politisk åtgärder i kampen mot korruption.”
Ämnen som kommer att diskuteras:

  • ”Bottom-up” initiativ i Central-och Östeuropa
  •  Politisk ekonomi
  • Ansvarsskyldighet och öppenhet för medieföretag
  •  Företags bästa praxis
  • Att mäta värdet av korruptionsindex
  • Identifiera och stödja viktiga aktörer i tillväxtmarknader
  • Sammankoppling av institutionella investerare