China Spacesat Co Ltd

Etikrådets rekommendation 2020-11-20

Internationella konventioner, som Sverige undertecknat och ratificerat, om klusterbomber är vägledande för AP-fondernas etikråd (Etikrådet). Etikrådet rekommenderar exkludering av bolag som producerar, lagrar, handlar med eller använder klusterbomber.

China Spacesat Co Ltd ägs till 51,7 procent av China Aerospace Science & Technology Corporation (CASC). CASC, som är statsägt, är inblandat i produktion och försäljning av klustervapen. Företaget marknadsför på sin webbplats produkter som finns som en version gjord för klusterammunition.

Därmed rekommenderar Etikrådet exkludering av bolaget China Spacesat Co Ltd som genom sin majoritetsägare är associerat med kränkning av konventionen om klusterammunition.