Poongsan Corp

Etikrådets rekommendation 2008

Ottawa-konventionen eller fördraget om förbud av antipersonella minor ratificerades av Sverige 1998. Konventionen mot klustervapen undertecknades av Sverige i december 2008. Konventionerna säger att det inte är tillåtet att producera, handla med eller använda personminor respektive klustervapen. Lager av personminor och klustervapen ska förstöras.

Bolaget har medgivit att man tillverkar och säljer klustervapen och Etikrådet har därför rekommenderat AP-fonderna att exkludera bolaget.