Incitec Pivot

Etikrådets rekommendation 2013-09-06

Etikrådet har sedan 2010 haft en dialog med de australiensiska bolagen Incitec Pivot Ltd med verksamhet inom konstgödsel. Dialogen har handlat om deras inköp av fosfat från den marockanske producenten Office Chérifien des Phosphates, OCP, som bland annat driver en fosfatgruva, Bou Craa, som ligger på det av Marocko sedan 1975 ockuperade Västsahara. Fosfat är en viktig ingrediens vid framställning av konstgödsel.

Målet för Etikrådets dialog har varit att bolaget ska upphöra med sina inköp av fosfat från OCP alternativt påvisa att utvinningen av fosfat genomförs i enlighet med den västsahariska befolkningens intressen och önskemål, i linje med FN:s undergeneralsekreterare för rättsliga frågor, Hans Corells utlåtande från 2002 angående situationen i Västsahara.

Dialogen har fokuserat på omfattningen av inköpen, kontraktens natur, hur eventuella möjligheter till andra alternativ än att köpa fosfat från Bou Craa-gruvan ser ut samt diverse utredningar kring västsahariernas situation i området runt gruvan.

Etikrådets bedömning är att en fortsatt dialog med Incitec Pivot inte längre är meningsfull. Det finns inget som pekar på att bolaget är på väg att sluta köpa fosfat från Västsahara. Det innebär att bolaget kan kopplas till kränkningar av FN:s konvention för medborgerliga och politiska rättigheter samt FN-konventionen för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter varför Etikrådet rekommenderar uteslutning av Incitec Pivot.